Šta je paročistač? 

Paročistač je aparat koji koristi malu količinu vode i struje da sanira, očisti i osveži bilo koju površinu bez upotrebe deterdženata.

Kako to funkcioniše? 

Koristeći samo malu količinu čiste, hladne gradske vode , paročistač formira paru niske vlažnosti koja nanosi toplotu na površinu predviđenu za čišćenje. Toplota u kombinaciji sa blagom agitacijom odnosno pomeranjem obavlja posao. Takođe, može biti korišteno za neograničen broj primena uz kombinaciju i upotrebu raznih postojećih dodataka.

7416508_orig

Šta je suvoparno isparavanje? 

Para se naziva „suvom“ ako sadrži samo od 5 do 6 procenata vode i ako je manje gustine od vazduha koji udišemo. Proizvodi temperaturu dovoljno visoku da eliminiše bakterije i parazite, razbije i ukloni masnoću i druge zagađivače koji se nalaze na površini. Postignut rezultat: higijenska i suva površina.

Gde ga mogu koristiti?

Čišćenje na bazi suve pare može biti primenjeno i korišćeno praktično na svakoj površini osim na onim površinama koje su izuzetno osetljive na toplotu. Površine kao što su svila, tanka plastika, i neke vrste presvlaka od velura moraju biti tretirane sa posebnom pažnjom.

Gde odlazi voda?

Voda se odlaže u specijalan rezervoar ili bojler, koji visoko zagreva vodu i pretvara je u vrelu suvu paru. Jedinstvena korist naših parnih čistača je da proizvode nizak stepen vlage, a ujedno visoko zagrejanu paru koja sadrži samo 6 procenata vode. Mi volimo da ga oslovljavamo „suvoparni“ jer tako malo vode preostane, a opet se tako malo vode i koristi.

Da li su mi potrebni deterdženti u kombinaciji sa parom? 

U većini slučajeva deterdženti vam nisu potrebni, ali za specijalne primene, kao što je na primer „ukljanjanje žvakaće gume“ postoji mogućnost upotrebe deterdženta. Sam proces čišćenja može biti ubrzan u nekim slučajevima kroz upotrebu deterdženata u kombinaciji s parom. DEEPCLEAN time pruža mogućnost korišćenja odobrenih sredstava za čišćenje, koja se mogu koristiti u kombinaciji sa tehnologijom, a koja radi na principu upotrebe pare. Korišćenjem DEEPCLEAN tehnologije postižu se najviši standardi u čišćenju.