Dry steam vapour (paročistač)

  • Izazovi i čišćenje

Tradicionalne metode čišćenja mogu predstavljati proces koji zahteva mnogo vremena. Hemijska sredstva koja se koriste često se zadržavaju na površinama koje smo upravo čistili. Pomagala kao što su mopovi, krpe i kante mogu biti pravo stecište prljvštine i parazita nakon poslednje upotrebe, a koji se kasnije prenose pri sledećem čišćenju, pa i zadržavaju po raznim ćoškovima, ivicama, delovima same opreme. Osoba koja čisti nikad sa sigurnošću ne može biti sigurna da je oprema sanirana i čista pre sledeće upotrebe, a ako postoje tragovi i hemijskih sredstava onda je prljavština bukvalno zarobljena. Ako se površine ne čiste na pravilan način, to može dovesti do jedne vrste taloga na podovima, zidovima i unutar površine bezbednosnih podova pošto nisu 100% glatki i ravni. Nakon izvesnog vremena ova naslaga i talog će učiniti površine opasnim time što postaju klizave ali i spore za sušenje.

  • Rešenje: Dry Steam Vapour-paročistač

Šta je Dry Steam Vapour?
Sam termin „suva para“ može zvučati kao kontradikcija, jer para je nus proizvod vode pa samim tim ne može biti suva. Ovo važi za konvencionalnu paru, kao ona koju možemo videti pri upotrebi čajnika za vodu koji proizvodi kapljice pri korišćenju i samim time vlaži. Međutim „suva para“ je drugačija. Ako primenimo jače zagrevanje nego kod proizvodnje obične pare i povećamo temperaturu preko 140C, preostala voda isparava tako što paru čini suvom. Tako da tačna izjava koja kaže da što vrelija para, ceo proces i tehnologija postaju efikasnije.

provap7

Kako Dry Steam Vapour funkcioniše?
Čišćenje na principu suve pare se razlikuje od tradicionalnih metoda čišćenja. U svom gasnom stanju, paročistač prodire u površinu pri kontaktu sa istom a pritom je ne oštećuje. Postiže izvanredan način nanošenja i stiže do najnepristupačnijih pukotina i delova koji bi bili skoro nepristupačni pri uobičajenim metodama čišćenja. Toplota deluje na prljavštinu i masnoću tako što ih pretvara u sapun koji je spreman da bude uklonjen, a to se postiže putem mikro vlakana I upotrebom ugradnog vakum sistema.

Dobrobit OspreyDeepclean tehnologije bazirane na suvoj pari
Nivo čistoće, koji se postiže upotrebom suve pare je daleko viši nego onaj koji se postiže tradicionalnim metodama čišćenja. Deepclean je bio prvi i još uvek je jedina kompanija koja je izvela nezavisna, naučno verifikovanu studiju koja se bavi efikasnosću tehnologije bazirane na radu suvom parom, sa naglaskom upotrebe ove tehnologije u okruženju zdravstvene zaštite. Ova studija je verifikovana od strane najvećeg istraživačkog instituta u Holandiji: TNO, koji postoji od 1932. godine. Ova nezavisna organizacija pruža objektivne i naučno zasnovane zaključke. Deepclean je sarađivao blisko sa naučnicima, a sama studija je osmišljena da istraži i validira bezbednost, praktičnost i efikasnost paročistača u dnevnoj i periodičnoj praksi čišćenja unutar bolničkog okruženja. Studija ne samo da je potvrdila da paročistač bezbedno uklanja prljavštinu i masnoću u prostoru, nego da to postiže kroz bezbedan način. Krajni rezultat su površine sanitarno ispravne bez dokaza o parazitima i patogenim oblicima života.
Ovi pronalasci se od skoro primenjuju i na drugim delovima tržišta, a najupečatiljiva primena je u prehrambrenoj industriji gde je visok nivo higijene i sanitacije presudan za kvalitet proizvodnje.
Recimo, pore u kojima se zadržava buđ lako se mogu preneti na gotov prehrambreni proizvod. Kao što je potvrđeno u načnoj studiji, the Deepclean tehnologija bazirana na suvoj pari uklanja pore iz okruženja, što je drugačija metoda nego da ih „ubija“ što nije sigurniji način, jer ne dolazi do „otpora“ koji može dovesti do komplikacija što se dešava pri upotrebi hemijskih sredstava.

Upotreba paročistača za čišćenje i saniranje dovodi da minimalnog korišćenja vode. Jedna litra čiste gradske vode jednaka je približno 1600 litara suve pare. Ne postoji nikakva potreba za upotrebu hemijskih sredstava čak i kod najdublje masnoće i prljavštine, koja se ovim putem uklanja uz minimalan napor. Takođe ovom metodom rada, elimiše se i najmanja mogućnost zadržavanja ostatak nečistoća na površinama, time obezbeđujući momentalne zdravstvene i bezbednosne dobrobite kao i novčanu uštedu nepotrebnih hemijskih sredstava.
Nije zanemarljiva ni ušteda vremena, jer površine su praktično očišćene u potpunosti nakon procesa, nema potrebe za dodatnim radom. Ovo ponekad zavisi i od vrste površine koja se čisti ali velika većina je potpuno suva na dodir i odmah spremna za upotrebu. Paročistač je takođe manje agresivan nego neke druge uobičajene metode čišćenja, a za uzvrat pruža opremu koja redovno podleže čišćenju, poseduje duži radni vek, i pouzdaniji je u radu i time pruža jednu dugotrajnu uštedu.

Gde se paročistač može koristiti?

Može se reći da postoji značajan porast tražnje za primenu čišćenja suvom parom, kako u maloprodaji prehrambrene robe i prehrabrenoj industiji, tako i u zdravstvenoj, gde su ustanovljeni najviši higijenski standardi, ali isto tako paročistač se može koristiti u baš svakom okruženju. Pre čišćenja savetujemo jedan mali test, tako što bi se izdvojila jedna manja površina za početak, ali u osnovi koristi se samo čista hladna gradska voda, i ako je površina „zapečaćena“ (npr. lakirana) suva para može biti korištena da očisti i sanira apsolutno sve.
U realnom životu, skoro pa je nemoguće setiti se gde se sve može primeniti paročistač. Raspon upotrebe je bezgraničan i može biti samo ograničen nekon specifičnošću same površine koja je predviđena za čišćenje ili već maštom samog korisnika.

Razmišljajte drugačije!