Borba protiv infekcija

Borba protiv MRSA ali i držanje pod kontrolom istih, takozvanih super bakterija, su jedne od najvećih bojazni u medicinskim zdravstvenim sredinama. Naša tehnologija zasnovana na čišćenju parom je potvrđena putem nezavisnih, naučnih studija, koje uključuju i studije o efikasnosti u borbi protiv bakterija u okviru zdravstvenog okruženja. Studije su sprovedene na University College London Hospitals (UCLH) a testirano od strane TNO, holandskog instituta za primenjena naučna istraživanja.

 

Zaključak je sledeći, da Deepclean Healthcare Cleaning System, pruža jedan dosledan alat koji može uspešno biti primenjen u čišćenju i praksi kontrole infekcija, preporučen za zdravstvene sredine –„University College London Hospitals UCLH“
DEEPCLEAN zdravstvena oprema/sistem koji radi na principu suve pare uspeva da postigne i održi najviše standarde u cilju prevencije i kontrole i doprinosi u borbi protiv bolničkih infekcija (BI) . (Healthcare acquired infections-HAI)
Sa rastućim trendom razumevanja higijene u okruženju i njen uticaj na bezbednost pacijenta i BI, održavanje najviših higijenskih standarda je od najveće važnosti i naša oprema se trenutno koristi od strane Nacionalne službe za zdravstvenu zaštitu, a isto tako i u sektoru pružanja privatnih zdravstvenih usluga kao neizostavni deo njihove higijenske i sanitarne prakse. Ova tehnologija je uspešno primenjena kako u pružanju kućne nege tako i kod održavanja Domova zdravlja itd.

Na osnovu potvrđene nezavisne baze podataka, patentirana zdravstena pomagala i obuka koja je sprovedena pod nadzorom, mi pružamo održivi sistem za ćišćenje koji trajno pruža najviši higijenski standard, poboljšava higijenu u sredini i time značajno doprinosi bezbednosti same osobe ili pacijenta.
– Dokazan u borbi protiv super-bakterija.
– Momentalno čisti i ujedno suši površine, spreman odmah za upotrebu.
– Smanjuje upotrebu hemijskih proizvoda.
– Zasnovano na dokazima i sertifikovanoj tehnologiji.